关键词不能为空

当前您在: 主页 > 七日热搜 >

注音版三字经

作者:admin
来源:https://www.xiaoweima.com
日期:2020-01-06 03:49
福彩3d三字经
三 字 经
rén? zhī? chū? ? xìng? běn shàn? ? ? xìng? xiāng? jìn? ? ? xí? xiāng yuǎn
人之初? 性本善? 性相近? 习相远
Gǒu? bú? jiào? ? ? xìng? nǎi? qiān? ? jiào? zhī? dào? ? ? guì? yǐ zhuān
苟不教? 性乃迁? 教之道? 贵以专
xī? mèng? mǔ? ? ? zé? ? lín? chǔ? ? ? zǐ? bù? xué? ? ? duàn? jī? zhù
昔孟母? 择邻处? 子不学? 断机杼
dòu? yān? shān? ? yǒu? yì? fāng? ? ? jiào? wǔ? zǐ? ? ? míng? jù? yáng
窦燕山? 有义方? 教五子? 名俱扬
yǎng? bú? jiào? ? ? fù? zhī? guò? ? ? jiào? bù? yán? ? ? shī? zhī? duò
养不教? 父之过? 教不严? 师之惰
zǐ? bù? xué? ? ? fēi? suǒ yí? ? ? ? yòu? bù? xué? ? ? ? lǎo? hé? wéi
子不学? 非所宜? 幼不学? 老何为
yù? bù? zhuó? ? ? bù? chéng? qì? ? ? rén? bù? xué? ? ? bù? zhī? yì
玉不琢? 不成器? 人不学? 不知义
wèi? rén? zǐ? ? ? fāng? shào? shí? ? ? qīn? shī? yǒu? ? ? xí? ? lǐ? yí
为人子? 方少时? 亲师友? 习礼仪
xiāng? jiǔ? líng? ? ? néng? wēn? xí? ? ? xiào? yú? qīn? ? ? suǒ dāng? zhí
香九龄? 能温席? 孝于亲? 所当执
róng? sì? suì? ? ? néng? rang? lí? ? ? ? dì? yú? zhǎng? ? ? yí? xiān? zhī
融四岁? 能让梨? 弟于长? 宜先知
Shǒu? xiào? tì? ? ? ? cì? jiàn? wén? ? ? zhī? mǒu? shù? ? ? shí? mǒu? wén
首孝弟? 次见闻? 知某数? 识某文
yī? ? ér? shí? ? ? ? shí? ér? bǎi? ? ? bǎi? ér? qiān? ? ? qiān? ér? wàn
一而十? 十而百? 百而千? 千而万
Sān? cái? zhě? ? ? tiān? dì? rén? ? ? sān? guāng? zhě? ? ? rì? yuè? xīng
三才者? 天地人? 三光者? 日月星
sān? gāng? zhě? ? jūn? chén? yì? ? ? ? fù? ? zǐ? qīn? ? ? fū? fù? shùn
三纲者? 君臣义? 父子亲? 夫妇顺
yuē? chūn? xià? ? ? yuē? qiū? dōng? ? ? cǐ? sì? shí? ? ? yùn? bù? qióng
曰春夏? 曰秋冬? 此四时? 运不穷
yuē? nán? běi? ? ? yuē? xī? dōng? ? ? cǐ? ? sì? fāng? ? ? yìng? hū? zhōng
曰南北? 曰西东? 此四方? 应乎中
Yuē? shuǐ huǒ? ? ? mù? jīn? tǔ? ? ? ? cǐ? wǔ? xíng? ? ? běn? hū? shù
曰水火? 木金土? 此五行? 本乎数
yuē? rén? yì? ? ? ? lǐ? ? zhì? xìn? ? ? cǐ? wǔ? cháng? ? bù? róng? wěn
曰仁义? 礼智信? 此五常? 不容紊
Dào? liáng? shū? ? ? mài? shǔ? jì? ? ? ? cǐ? liù? gǔ? ? ? ? rén? suǒ shí
稻梁菽? 麦黍稷? 此六谷? 人所食
mǎ? niú? yáng? ? ? jī? quǎn? shǐ? ? ? cǐ? liù? chù? ? ? rén? suǒ sì
马牛羊? 鸡犬豕? 此六畜? 人所饲
yuē? xǐ? nù? ? ? ? yuē? āi? jù? ? ? ? ài? wù? yù? ? ? ? qī? qíng? jù
曰喜怒? 曰哀俱? 爱恶欲? 七情具
páo? tǔ? gé? ? ? ? mù? shí? jīn? ? ? ? sī? ? yǔ zhú? ? ? nǎi? bā? yīn
匏土革? 木石金? 丝与竹? 乃八音
gāo? zēng? zǔ? ? ? ? fù? ér? shēn? ? ? shēn? ér? zǐ? ? ? ? zǐ? ér? sūn
高曾祖? 父而身? 身而子? 子而孙
zì? ? zǐ? sūn? ? ? zhì? xuán? zēng? ? nǎi? jiǔ zú? ? ? ? rén? zhī? lún
自子孙? 至玄曾? 乃九族? 人之伦
fù? zǐ? ēn? ? ? ? fū? fù? cóng? ? ? xiōng? zé? yǒu? ? ? dì? zé? gōng
父子恩? 夫妇从? 兄择友? 弟则恭
zhǎng? yòu? xù? ? ? yǒu? yǔ péng? ? jūn? ? zé? jìng? ? ? chén? zé? zhōng
长幼序? 友与朋? 君则敬? 臣则忠
cǐ? shí? yì? ? ? ? rén? suǒ? tóng
此十义? 人所同
cfán? xùn? méng? ? xū? jiǎng? jiū? ? ? xiáng? xùn? gǔ? ? ? míng? jù? dòu
凡训蒙? 须讲究? 详训诂? 明句读
wéi? xué? zhě? ? ? bì? yǒu? chū? ? ? xiǎo? xué? zhōng? ? zhì? sì? shū
为学者? 必有初? 小学终? 至四书
lún? yǔ? zhě? ? ? ? èr? shí? piān? ? ? qún? dì? zǐ? ? ? jì? shàn? yán
论语者? 二十篇? 群弟子? 记善言
Mèng? zǐ? zhě? ? ? qī? piān? zhǐ? ? jiǎng? dào? dé? ? ? shuō? rén? yì
孟子者? 七篇止? 讲道德? 说仁义
zuò? zhōng? yōng? ? zǐ? sī? ? bǐ? ? zhōng? bù? piān? ? yōng? bú? yì
作中庸? 子思笔? 中不偏? 庸不易
zuò? dà? xué? ? ? nǎi? zēng? zǐ? ? ? zì? xiū? qí? ? ? ? zhì? píng? zhì
作大学? 乃曾子? 自修齐? 至平治
xiào? jīng? tōng? ? ? sì? shū? shú? ? ? rú? liù? jīng? ? ? shǐ kě? dú
孝经通? 四书熟? 如六经? 始可读
shī? shū? yì? ? ? ? lǐ? chūn? qiū? ? ? hào? liù? jīng? ? ? dāng? jiǎng? qiú
诗书易? 礼春秋? 号六经? 当讲求
yǒu? lián? shān? ? ? yǒu? guī? cáng? ? yǒu? zhōu? yì? ? ? ? sān? yì? xiáng
有连山? 有归藏? 有周易? 三易祥
yǒu? diǎn? mó? ? ? yǒu? xùn? gào? ? ? yǒu? shì? mìng? ? ? shū? zhī? ào
有典谟? 有训诰? 有誓命? 书之奥
wǒ? zhōu? gōng? ? zuò? zhōu? lǐ? ? ? zhù? liù? guān? ? cún? zhì? tǐ
我周公? 作周礼? 著六官? 存治体
dà? xiǎo? dài? ? ? zhù? lǐ? jì? ? ? shù? shèng? yán? ? ? lǐ? yuè? bèi
大小戴? 注礼记? 述圣言? 礼乐备
yuē? guó? fēng? ? yuē? yǎ? song? ? ? hào? sì? shī? ? ? dāng? fěng? yǒng
曰国风? 曰雅颂? 号四诗? 当讽咏
shī? jì? wáng? ? chūn? qiū? zuò? ? ? yù? bāo? biǎn? ? ? bié? shàn? è
诗既亡? 春秋作? 寓褒贬? 别善恶
sān? zhuàn? zhě? ? yǒu? gōng? yang? ? yǒu? zuǒ? shì? ? ? yǒu? gǔ? liáng?
三传者? 有公羊? 有左氏? 有谷梁
jīng? jì? míng? ? ? fāng? dú? zǐ? ? ? cuō? qí? yào? ? ? jì? ? qí? shì
经既明? 方读子? 撮其要? 记其事
wǔ? zǐ? zhě? ? ? yǒu? xún? yang? ? wén? zhōng? zǐ? ? ? jí? lǎo? zhuāng
五子者? 有荀扬? 文中子? 及老庄
jīng? zǐ? tōng? ? ? dú? zhū? shǐ? ? ? kǎo? shì? xì? ? ? zhī? zhōng? shǐ
经子通? 读诸史? 考世系? 知终始
zì? ? xī? nóng? ? ? zhì? huáng? dì? ? ? hào? sān? huáng? ? jū? shàng? shì
本文来自网络,不代表本网站立场,转载请注明出处:https://www.xiaoweima.com/13695.html

注音版三字经的相关文章

 • 中国体育彩票销售系统快速入门手册

  中国体育彩票销售系统快速入门手册 1. 登录系统 输入体彩中心提供的8位U盾密码(12345678),按下确定Enter键,系统将进入销售员登录界面。 、· 输入体彩中心提供的3位用户名和6位销

  实时热搜
 • 对我国体育彩票法律规制的思考

  摘要:运用文献资料法对我国体育彩票法制现状进行分析,发现我国体育彩票存在着立法层次低、法律制度不健全、政府监管乏力、体彩种类单一、发行成本较高等诸多法制弊端。针对

  游戏热搜
 • 彩票项目合作协议

  体彩合作经营协议 第一条 、合作内容及期限 一、合作内容 甲乙双方经过友好协商,就如下内容达成一致: 1、 甲乙双方一致同意开展体育彩票合作经营。 2、 乙方在其门面(地址:

  实时热搜
 • 美国彩票制度

  下面是古文鉴赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!! 九歌·湘君?屈原??朗诵:路英君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲。?美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。?令沅湘兮无波,使江

  游戏热搜
 • 彩票研究规律

  概率分布与随机号码 排列数字游戏本质是一种概率游戏, 一般主导者占据优势概率,参与者占据弱势地位。 所以总是主导者赢多输少。而参与者输多赢少。 (所以说:彩票其实真的没

  娱乐热搜
 • 体彩11选5任选胆拖中奖金额查核表

  任选三胆拖中奖金额查核表 胆拖 方式 投资 金额 中奖金额 投资方案 1胆全拖 任选四胆拖中奖金额查核表 胆拖 方式 投资 金额 中奖金额 投资方案 1胆全拖 3胆全拖 3胆7拖 3胆6拖 3胆5拖

  实时热搜